Ständig utveckling för nätentreprenör

I början av 90-talet renodlade Televerket sin verksamhet för att uteslutande vara en teleoperatör. ”Televerket entreprenad” övertogs 1994 av den dåvarande produktionschefen Jan Hagenström och hade från början 33 anställda. Idag är Comeva ett mycket framgångsrikt företag med 130 anställda och kontor över hela södra sverige.

Att ringa eller surfa är en sak. De tekniska förutsättningarna för kunna ringa eller surfa en annan. Comevas affärsidé är att erbjuda ope- ratörer och energibolag en helhetslösning för anläggning och installation av kompletta nät. – Vi genomför projekt ”från ax till limpa” genom att ta hand om hela processen av projektering, design, markavtal, grävarbeten, stolpar, installationer och slutdokumentation, säger Jan Hagenström. Köptes upp 2008 har varit ett hektiskt år för Comeva. I somras såldes företaget till den finska koncernen Empower som omsätter miljarder i bland annat Baltländerna. – Fördelen är främst att de har den kom- petens som vi anser vara nödvändig för att kunna fortsätta växa och utvecklas, fortsätter Jan Hagenström.

Redan på Televerkets tid var RingUp/Com Mobiltele leverantör av telefoner, faxar och abonnemang. Därefter har de fortsatt att bistå Comevas verksamhet med teknik och kunskap inom den snabba utveckling som präglat bran- schen det senaste årtiondet. – Att köpa en mobil är lätt. Men om mobilen krånglar är det viktigt att ha en bra backup så att störningarna blir minimala. Vi har alltid känt att det finns ett stort värde av att ha en nära leverantör av telefonitjänster. Eftersom RingUp nns på många platser kan de samordna insat- serna så att det fungerar på alla våra kontor, förklarar Jan Hagenström. Intressant utveckling Jan Larsson, ägare av RingUp/Com Mobiltele, har haft sitt företag sedan 1977 och tycker att det är väldigt roligt att få följa Comevas utveck- ling från några få anställda till ett företag som dagligen har ett par hundra man i sys- selsättning. – Produktförsäljningen är en liten del. Resten handlar om service och sup- port. Genom att föra en öppen och nära dialog får våra kunder snabbt hjälp, dessutom håller vi dem uppdaterade på nyheter och möjligheter som ständigt dyker upp säger Jan Larsson. På Comeva jobbar en del av personalen ute i fält. Andra via datorn. Behovet av att all kom- munikation fungerar är förstår stort, oavsett om det gäller mobiltelefoner, larmutrustning eller mobilt bredband. – Just nu undersöker vi olika system för mobila arbetsordrar för att minska resandet och spara på miljön. Att få ordern via mobilen fungerar redan till viss del, men för att kunna gälla alla våra medarbetare måste produktions- ledningssystemet integreras.
 
« Gå tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår